Przewodniczący konferencji

dr Adam P. Balcerzak

 
Przewodnicząca komitetu organizacyjnego

dr Ilona Pietryka

 

Brno University of Technology

Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.

Pablo de Olavide University

Carmen M. Rubio

Vytautas Magnus University, Faculty of Economics and Management (Lithuania)

assoc. prof. Rita Bendaraviciene

Uniwersytet Mikołaja Kopernika

dr Michał Pietrzak

Piotr Sawicki

Łukasz Żuchowski

Waldemar Jakimowicz

Wiktor Stasiak

Maria Wróblewska

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Newsletter

Wyszukiwarka