Przewodniczący konferencji

dr hab. Adam P. Balcerzak, prof. UWM (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu; Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie)

 

Przewodniczący Rady Programowej

dr hab. Michał Moszyński (Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu)

 

Brno University of Technology (Czechy)

doc. Ing. Stanislav Škapa, Ph.D.

doc. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D.

doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.

“Constantin Brancusi” University of Targu-Jiu (Rumunia)

professor dr. Diana Mihaela Țîrcă

European Regional Science Association Sekcja Polska

dr Tomasz Kossowski

dr Dagmara Kociuba

dr Agata Żółtaszek

Hungarian Academy of Sciences, Centre for Economic and Regional Studies, Institute of World Economics (Węgry)

Professor Miklós Szanyi

Andrea Szalavetz, DSc

Instytut Badań Gospodarczych

Prof. Beata Gavurova, Ph.D. MBA (Technical University of Kosice, Słowacja)

Gabriela Sopková, JUDr. Ing. Ph.D. (University of Economics Bratislava, Słowacja)

dr Grzegorz Szczubełek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Polska)

Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Institute of Economics and Entrepreneurship (Federacja Rosyjska)

professor Alexander O. Grudzinskiy

professor Marina Yu. Malkina

Pablo de Olavide University (Hiszpania)

prof. José Antonio Ordaz

prof. María del Carmen Melgar

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu

dr hab. Justyna Łapińska

dr Ilona Pietryka

dr hab. Michał Pietrzak

dr hab. Dawid Szostek

Slovak Society for Operations Research (Słowacja)

prof. Mgr Juraj Pekár, Ph.D.

doc. Ing. Martin Lukačik, Ph.D.

Ing. Marian Reiff, PhD

Tomas Bata University in Zlín (Czechy)

assoc. prof. Ing. David Tuček, Ph.D.

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

assoc. prof. Ing. Zuzana Tučková, Ph.D.

Ing. Ján Dvorský, Ph.D.

Dr. Zuzana Virglerová

University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics (Słowacja)

doc. Ing. Marian Reiff, Ph.D.

University of Entrepreneurship and Law (Czechy)

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov Ph.D.

doc. Dr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

doc. Dr. Ing. Ivo Formánek

Dr. Jiří Mezuláník, CSc.

Dr. Lukáš Durda

University of Zilina (Słowacja)

prof. Ing. Milos Poliak, Ph.D.

prof. Ing. Tomas Kliestik, Ph.D.

Uniwersytet Warmińsko-Mazursyki w Olsztynie (Polska)

dr hab. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

dr hab. Wiesława Lizińska, prof. UWM

VilniusTech University, Faculty of Business Management (Litwa)

dr. Toma Lankauskienė

Vytautas Magnus University, Faculty of Economics and Management (Litwa)

assoc. prof. dr. Renata Legenzova

prof. dr. Lina Pileliene

 

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Wyszukiwarka