Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych na konferencję

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych na konferencję jest zgodna z wymogami oraz rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obejmuje ona:

1. Formalną ewaluację artykułu oraz wstępną merytoryczną ewaluację Rady Programowej konferencji.
2. Zewnętrzną recenzję – wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy są ekspertami w danej dziedzinie. Recenzenci nie są członkami Komitetu Organizacyjnego konferencji. Recenzent danego artykułu nie jest związany z ośrodkiem naukowym reprezentowanym przez autora danego artykułu. Procedura recenzowania jest realizowana zgodnie z wymogami podwójnej anonimowości (double-blind review).

 

Formlarz recenzji do pobrania

 

Członkowie Rady Recenzentów 

Anna Monika Albrychiewicz-Słocińska (Politechnika Częstochowska)

Adam A. Ambroziak (Szkoła Główna Handlowa)

Agata Balińska Szkoła Główna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Kamila Bielawska (Uniwersytet Gdański)

Anna Budzyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Elżbieta Bukalska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Edyta Cegielska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Magdalena Cyrek (Uniwersytet Rzeszowski)

Hanna Czaja-Cieszyńska (Uniwersytet Szczeciński)

Agnieszka Czajkowska (Uniwersytet Łódzki)

Aleksandra Czarnecka (Politechnika Częstochowska)

Sławmir Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Krzysztof Dmytrów (Uniwersytet Szczeciński)

Ireneusz Drabik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Ryta Dziemianowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Piotr Dzikowski (Uniwersytet Zielonogórski)

Olaf Flak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Mateusz Folwarski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Iwona Foryś (Uniwersytet Szczeciński)

Grzegorz Głód (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Jerzy Grabowiecki (Uniwersytet w Białymstoku)

Tadeusz A. Grzeszczyk (Politechnika Warszawska)

Sebastian Jakubowski (Uniwersytet Wrocławski)

Paweł Jamróz (Uniwersytet w Białymstoku)

Maria Jastębska (Politechnika Gdańska)

Izabela Jonek-Kowalska (Politechnika Śląska)

Aneta Kaczyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Katarzyna Kamińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

Aneta Kargol-Wasiluk (Uniwersytet w Białymstoku)

Magdalena Kąkol (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Arkadiusz Kijek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Tomasz Kijek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Krzysztof KIL (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Magdalena Knapińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Patrycja Kokot-Stępień (Politechnika Częstochowska)

Aleksandra Kordalska (Politechnika Gdańska)

Sylwester Kozak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Patrycja Krawczyk (Politechnika Częstochowska)

Marta Kuc-Czarnecka (Politechnika Gdańska)

Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Joanna Landmesser (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Ewa Lechman (Politechnika Gdańska)

Anna Lewandowska (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)

Agnieszka Małkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Łukasz Małys (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Paweł Marszałek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Adam Marszk (Politechnika Gdańska)

Agnieszka Matuszewska-Pierzynka (Uniwersytet Łódzki)

Barbara Mazur (Politechnika Lubelska)

Anna Mercik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

Paweł Mikołajczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Anna Murawska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)

Dagmara Nikulin (Politechnika Gdańska)

Robert Nowacki (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)

Agnieszka Parlińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)

Katarzyna Perez (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Dorota Perło (Uniwersytet w Białymstoku)

Agnieszka Piekutowska (Uniwersytet w Białymstoku)

Aleksandra Pieloch-Babiarz (Uniwersytet Łódzki)

Luiza Piersiala (Politechnika Częstochowska)

Łukasz Piętak (Polska Akademia Nauk)

Piotr Podsiadło (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

Marzanna Poniatowicz (Uniwersytet w Białymstoku)

Elżbieta Robak (Politechnika Częstochowska)

Beata Sadowska (Uniwersytet Szczeciński)

Anna Sławik (Uniwersytet Jagielloński)

Halina Sobocka-Szczapa (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)

Anna Sołtys (Politechnika Świętokrzyska)

Tomasz Sosnowski (Uniwersytet Łódzki)

Jarzy Stadnicki (Politechnika Świętokrzyska)

Joanna Stawska (Uniwersytet Łódzki)

Katarzyna Szara (Uniwersytet Rzeszowski)

Iwona Szczepaniak (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy)

Renata Maria Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)

Paweł Śliwiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Bogusław Ślusarczyk (Uniwersytet Rzeszowski)

Arkadiusz Świadek (Uniwersytet Zielonogórski)

Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

Krzysztof Waliszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Anna Wawryszuk-Misztal (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Anna Wildowicz-Giegiel (Uniwersytet w Białymstoku)

Jacek Wolak (Akademia Górniczo-Hutnicza)

Małgorzata Wosiek (Uniwersytet Rzeszowski)

Sonia Woźniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Robert Zajkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Bogusława Ziółkowska ( Politechnika Częstochowska)

Aleksandra Zygmunt (Politechnika Opolska)

Justyna Zygmunt (Politechnika Opolska)

Patrycja Żegleń (Uniwersytet Rzeszowski)

Dorota Żuchowska (Akademia Kultury Społecznej i Medialnej)

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Wyszukiwarka