Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych na konferencję

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych na konferencję jest zgodna z wymogami oraz rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obejmuje ona:

1. Formalną ewaluację artykułu oraz wstępną merytoryczną ewaluację Rady Programowej konferencji.
2. Zewnętrzną recenzję – wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy są ekspertami w danej dziedzinie. Recenzenci nie są członkami Komitetu Organizacyjnego konferencji, nie są oni także afiliowani na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Recenzent danego artykułu nie jest związany z ośrodkiem naukowym reprezentowanym przez autora danego artykułu. Procedura recenzowania jest realizowana zgodnie z wymogami podwójnej anonimowości (double-blind review).

 

Formlarz recenzji do pobrania

 

Członkowie Rady Recenzentów 

dr hab. Paweł Baranowski (Uniwersytet Łódzki)

Ing. Blanka Bazsova, PhD (VSB - Technical University of Ostrava (Czech Republic)

dr hab. Joanna Bednarz, prof. UG (Uniwersystet Gdański)

dr hab. Tomasz Berent, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa)

dr hab. Tomasz Bernat, prof. US (Uniwersytet Szczeciński)

professor Jaroslav Belas (Tomas Bata University in Zlín, Czechy)

dr Jacek Białek (Uniwersystet Łódzki)

dr Paweł Błaszczyk (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

dr Marcin Błażejewski (Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu)

dr hab. Bożena Borkowska, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dr Marcin Brycz (Uniwersytet Gdański)

dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie)

dr Katarzyna Cheba (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

dr Marcin Chlebus (Uniwersytet Warszawski)

dr Agnieszka Cholewa-Wojcik (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

dr Magdalena Cyrek (Uniwersytet Rzeszowski)

prof. dr hab. Elżbieta Czarny (Szkoła Głowna Handlowa)

dr Sławomir Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr hab. Bazyli Czyżewski, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

dr Krzysztof Dmytrów (Uniwersytet Szczeciński)

dr Beata Domańska-Szaruga (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

dr Paweł Dykas (Uniwersytet Jagielloński)

dr hab. Ryta Dziemianowicz, prof. UwB (Uniwersytet w Białymstoku) 

dr Aneta Dzik-Walczak (Uniwersytet Warszawski)

dr Joanna Dzionek-Kozłowska (Uniwersytet Łodzki)

dr Olaf Flak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

dr hab. Waldemar Florczak, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński)

 assoc. prof. dr. Asta Gaigalienė (Vytautas Magnus University)

prof. dr hab. Bogna Gawrońska-Nowak (Łazarski University)

dr Marcin Gębarowski (Politechnika Rzeszowska)

dr Łukasz Goczek (Uniwersytet Warszawski)

prof. dr hab. Janina Godłów-Legiędź (Uniwersytet Łódzki)

dr hab.Ewa Gruszewska (Uniwersytet w Białymsotku)

dr hab. Małgorzata Magdalena Hybka, prof. UEP (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

prof. dr hab. Elżbieta Jantoń-Drozdowska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Klaudia Jarno (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

dr hab. Izabela Jonek-Kowalska, prof. Pol. Śl. (Politechnika Śląska)

prof. dr hab. Witold Jurek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

associate professor Jana Kajanova, PhD (Comenius University in Bratislava)

dr Agnieszka Kawecka (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

prof. dr hab. Roman Kisiel (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr Mikołaj Klimczak (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dr Artur Klimek (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dr Katarzyna Kopczewska (Uniwersytet Warszawski, Prezes European Regional Science Association (ERSA)-Sekcja Polska)

dr Artur Jacek Kożuch (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)

dr Krzysztof Krukowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr Marta Kuc-Czarnecka (Politechnika Gdańska)

assoc. prof. dr. Renata Legenzova (Vytautas Magnus University, Litwa)

dr Tomasz Lis (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr Piotr Łasak (Uniwersytet Jagieloński)

dr Edyta Łaszkiewicz (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Michał Mackiewicz (Uniwersytet Łódzki)

dr Joanna Mackiewicz-Łyziak (Uniwersytet Warszawski) 

profesor Dimitrios I. Maditinos (Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Grecja)

dr hab. Maria Majewska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

dr Maciej Malaczewski (Uniwersytet Łódzki)

dr hab.Renata Marks-Bielska, prof. UWM (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr Błażej Mazur (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)

profesor Tewolde Melles Hagos (Edutus College, Węgry)

dr hab. Paweł Miłobędzki, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr Tomasz Misiak (Politechnika Rzeszowska)

dr hab. Sylwia Morawska (Szkoła Główna Handlowa)

prof. Nikolai Mouraviev (University of Abertay Dundee, Wielka Brytania)

dr hab. Anna Maria Nikodemska-Wołowik, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr Marian Oliński (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski)

dr Małgorzata Olszak (Uniwersytet Warszawski)

dr hab. Marcin Olszak (Uniwersytet Warszawski)

dr Maciej Oesterreich (Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie)

dr Dawid Piątek (Uniwersyet Ekonomiczny w Poznaniu)

prof. dr. Lina Pileliene (Vytautas Magnus University, Litwa)

dr hab. Jacek Pietrucha, prof. UEK (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr Jurate Pridotkiene (Kaunas University of Technology, Litwa)

dr hab. Mariusz Próchniak (Szkoła Główna Handlowa) 

dr inż. Paula Pypłacz (Politechnika Częstochowska)

dr hab. Michał Ramsza, prof. SGH (Szkoła Główna Handlowa, Poland)

dr Elżbieta Roszko-Wójtowicz (Uniwersytet Łódzki)

dr Janusz Sasak(Uniwersytet Jagieloński)

dr Inna Semenenko (Volodymyr Dahl East Ukrainian National University, Ukraina)

dr hab. inż. Dariusz Siemieniako (Politechnika Białostocka)

dr Agnieszka Springer (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

dr Tomasz Sosnowski (Uniwersytet Łódzki)

dr Malwina Szczepkowska (Uniwersytet Szczeciński)

dr Grzegorz Szczodrowski (Uniwersytet Gdański)

dr Andrzej Sztando (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dr Magdalena Szyszko (Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu)

dr Iwona Świeczewska (Uniwersytet Łódzki)

dr hab. Arkadiusz Świadek, prof. UZ (Uniwersytet Zielonogórski)

dr Anna Świrska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

profesor Nikolaos Theriou (Eastern Macedonia and Thrace Institute of Technology, Grecja)

dr hab. Piotr Urbanek prof. UŁ (Uniwwersyet Łódzki)

dr Monika Wakuła (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

dr Justyna Wilk (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

dr hab. Bartosz Witkowski (Szkoła Główna Handlowa)

prof. Marco Wolfle (Steinbeis-Hochschule Berlin, Niemcy)

prof. Denys Verba (Vadim Getman Kyiv National Economic University, Ukraina)

dr Anna Zachorowska (Uniwersytet Jagieloński)

dr hab. Mariusz Zieliński (Politechnika Opolska)

dr Aleksandra Zygmunt (Politechnika Opolska)

dr Justyna Zygmunt (Politechnika Opolska)

dr Rafał Żelazny (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)

dr hab. Krystyna Żołądkiewicz, prof. UG (Uniwersytet Gdański)

dr Dorota Żuchowska (Wyższa Szkoła Kultury Medialnej w Toruniu, Zakład Polityki Gospoadrczej) 

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Wyszukiwarka