12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS

CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY

 

23-24 czerwca 2023 r.

  

Instytut Badań Gospodarczych

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Toruniu

Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie

Wydział Zarządzania i Ekonomii, Politechnika Gdańska

 

organizatorzy

 
oraz

Brno University of Technology (Czechy)

“Constantin Brancusi” University of Targu-Jiu, Center of Fundamental and Applied Economic Studies (Rumunia)

Lviv Polytechnic National University (Ukraina)

Pablo de Olavide University (Hiszpania)

University of Economics in Bratislava, Faculty of Economic Informatics (Słowacja)

University of Entrepreneurship and Law (Czechy)

University of Zilina, Faculty of Operation and Economics of Transport and Communication (Słowacja)

Tomas Bata University in Zlín, Faculty of Economics and Management (Czechy)

VilniusTech University, Faculty of Business Management (Litwa)

Vytautas Magnus University, Faculty of Economics and Management (Litwa)

partnerzy


Honorowy patronat nad konferencją sprawuje JM Rektor Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie prof. dr hab. Jerzy Andrzej Przyborowski, prof. UWM.


nbp pl 


 

PARTNERZY INSTYTUCJONALNI

 ERSA

European Regional Science Association. Sekcja polska

 

SSOR

Slovak Society for Operations Research

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Wyszukiwarka