10th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS

CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY

Toruń, 27-28 czerwca 2019 r.

Szanowni Państwo,

zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety online, na podstawie której zbierzemy niezbędne informacje do przygotowania programu konferencji. Dzięki tym informacjom, w miarę możliwości, będziemy starali się dostosować program konferencji do Państwa indywidualnych potrzeb.

Bardzo prosimy o wypełnienie ankiety do 10 czerwca 2019 roku.

Przypominamy, że w programie konferencji zostaną uwzględnione wystąpienia, dla których w terminie do 1 czerwca 2019 roku zostały zgłoszone prezentacje. Pozwoli to nam na sprawne ułożenie planu wystąpień oraz ograniczy niepotrzebny chaos i straty czasu związane z umieszczaniem prezentacji na komputerze w czasie obrad oraz umieszczanie w planie wystąpień referatów osób nieobecnych. Bardzo prosimy o przygotowanie wystąpień nieprzekraczających 10-15 minut.

Przypominamy, że zgodnie z zasadami konferencji brak fizycznego uczestnictwa w konferencji z prezentacją nie wpływa na proces wydawniczy. Szczegółowe kryteria publikacji artykułów znajdują się w zakładce Publikacje konferencyjne.

UWAGA: brak wypełnionej ankiety lub nieprzesłanie prezentacji w wyznaczonych wyżej terminach będzie przyjęte jako deklaracja braku fizycznego uczestniczenia w konferencji, przesłania artykułu wyłącznie w celu publikacji, tym samy zgłoszony artykuł nie będzie uwzględniony w programie wystąpień.

Ankieta konferencyjna

Po poprawnym wysłaniuankiety pojawi się komunikat potwierdzający ten fakt. Dodatkowo zostanie wysłana automatycznie wiadomość e-mail potwierdzająca wysłanie ankiety i zawierająca dane zamieszczone przez Państwa. Jeśli nie mogą Państwo odnaleźć potwierdzających wiadomości, prosimy sprawdzić forder spam.

Conference Journals Indexed in:

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Newsletter