• Nadsyłane artykuły nie mogą być wcześniej opublikowane, nie mogą także być przedmiotem postępowania kwalifikującego je do publikacji w innym czasopiśmie lub wydawnictwie.
  • Nadsyłane artykuły muszą być napisane w języku angielskim. Wstępnym formalnym warunkiem procedowania artykułu jest jego wysoka jakość językowa.
  • W planowanych publikacjach (informacja o wariantach publikacyjnych dostępna jest w zakładce - Publikacje konferencyjne) zostaną zamieszczone artykuły, które będą spełniać wymogi edytorskie tzn. będą sformatowane zgodnie ze wzorem umieszczonym w materiałach do pobrania (szablon z wymogami edytorskimi krótki artykuł - Proceedings, szablon w wymogami edytorskimi - długi artykuł pisma naukowe) oraz uzyskają pozytywną recenzję. Kryterium klasyfikacji długiej wersji artykułu do publikacji w pismach naukowych są: recenzje artykułu, spójność tematyczna artykułu z profilem i tematyką pisma, zgoda redakcji danego pisma na przyjęcie artykułu do procesu wydawniczego. Klasyfikacja artykułów będzie dokonywana przez Radę naukową konferencji.
  • Warunkiem przekazania pracy do recenzji jest pozytywna opinia komitetu redakcyjnego. Aby ją uzyskać artykuł musi bezwzględnie spełnić wszystkie wymogi edytorskie oraz powinien być poprawny pod względem językowym i stylistycznym. Artykuły nie spełniające kryteriów formalnych nie będą także umieszczane w książce z materiałami konferencyjnymi.
  • Wersja elektroniczna artykułu powinna być przesłana pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Wraz z wersja elektroniczna należy przesłać wysokiej jakości skan w pliku PDF podpisanej deklaracji o prawach autorskich, która dotyczy publikacji abstraktu w konferencyjnej książce abstraktowej oraz krótkiej wersji artykułu zgłaszanego do Proceeings (druk deklaracji jest dostępny w materiałach do pobrania). Z tego względu wszyscy uczestnicy konferencji są zobowiązani do przekazania podpisanej deklaracji praw autorskich.
  • Do wersji elektronicznej powinny zostać oddzielnie dołączone oryginalne pliki z wykresami (w formacie Excel) i rysunkami.

  • W przypadku długiej wersji artykułu uczestnicy otrzymają recenzje pocztą elektroniczną po konferencji wraz z propozycją publikacji w piśmie na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Po otrzymaniu recenzji Autorzy będą mieli 4 tygodnie na wniesienie poprawek wskazanych przez recenzentów oraz odesłanie artykułów w celu publikacji.

  • Po przyjęciu długiej wersji artykułu do druku w danym piśmie naukowym Autorzy podpisują oświadczenie o prawach autorskich dotyczącej długiej wersji artykułu dla danego pisma naukowego. Jej podpisanie stanowi ostatni warunek publikacji tekstu w piśmie.

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Wyszukiwarka