• 1 grudnia 2018 r. - pierwszy termin zgłoszenia online poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w dziale Rejestracja oraz zgłoszenie abstraktu artykułu.

 

  • 15 grudnia 2018 r. - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w konferencji dla uczestników zgłaszających się w pierwszym terminie. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie drogą elektroniczną na adres mailowy podany przy zgłoszeniu. 

 

W przypadku pozytywnej recenzji oraz dobrej współpracy wydawniczej z autorami, autorzy tekstów zgłaszających się w pierwszym terminie mają szanse na publikację artykułów przed konferencją w pismach: Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economics Policy, 2019 Vol. 14, Issue 1, 2017 Vol. 14, Issue 2 oraz Oeconomia Copernicana 2019 Vol. 10, Issue 1, 2019 Vol. 10, Issue 1. Ze względu na proces recenzowania tekstów organizatorzy nie gwarantują wszystkim tekstom publikacji przed konferencją.

 

  • 30 grudnia 2018 r. - termin wnoszenia opłaty konferencyjnej dla osób zgłaszających się w pierwszym terminie

 

  • 15 stycznia 2019 r. - termin nadsyłania artykułu dla osób zgłaszających się w pierwszym terminie. Termin ten dotyczy zarówno krótkiej wersji artykułu zgłaszanej do publikacji w Proceedings oraz długiej wersji artykułu zgłaszanego do publikacji w pismach naukowych. Termin przesłania skanu podpisanej deklaracji o prawach autorskich na potrzeby udziału w konferencji. Deklaracja powinna być przesłana w pliku PDF.

 

  • 15 lutego 2019 r. - drugi termin zgłoszenia online poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w dziale Rejestracja oraz zgłoszenie abstraktu artykułu.

 

  • 1 marca 2019 r. - potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia udziału w konferencji dla uczestników zgłaszających się w drugim terminie. Uczestnicy otrzymają potwierdzenie drogą elektroniczną na adres mailowy podany przy zgłoszeniu.

 

  • 15 marca 2019 r. - termin wnoszenia opłaty konferencyjnej dla osób zgłaszających się w drugim terminie
 
  • 30 marca 2019 r. - termin nadsyłania artykułu dla osób zgłaszających się w drugim terminie. Termin ten dotyczy zarówno krótkiej wersji artykułu zgłaszanej do publikacji w Proceedings oraz długiej wersji artykułu zgłaszanego do publikacji w pismach naukowych. Termin przesłania skanu podpisanej deklaracji o prawach autorskich na potrzeby udziału w konferencji. Deklaracja powinna być przesłana w pliku PDF.

 

  • 1 czerwca 2019 r. - termin nadsyłania prezentacji multimedialnej. Przesłanie prezentacji multimedialnej planowanego wystąpienia stanowi warunek umieszczenia wystąpienia w programie konferencji.  

 

  • 27-28 czerwca 2019 r. - konferencja

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Newsletter

Wyszukiwarka