• Koszt konferencji to 990 PLN. W ramach tej opłaty organizatorzy zapewniają udział w imprezach towarzyszących (uroczysty bankiet), dwa obiady, materiały konferencyjne (książka zawierająca abstrakty artykułów z numerem ISBN i ISSN, z numerem DOI) oraz publikacja krótkiego artykułu w monografii w formie e-booka z numerem ISBN oraz numerem DOI. Po pozytywnych recenzjach opłata konferencyjna obejmuje koszt publikacji długiego artykułu w jednym z pism konferencyjnych - dla artykułu o standardowej długości do 35 tyś znaków ze spacjami. W przypadku przekroczenia limitu znaków autorzy będą zobowiązani do wniesienia dopłaty do publikacji długiego artykułu po jego finalnej akceptacji do druku w piśmie, która jest naliczana proporcjonalnie do długości ponadwymiarowej artykułu.
 
  • Opłata nie obejmuje kosztów zakwaterowania na czas konferencji. 

 

  • Uczestnik konferencji powinien do 30 grudnia 2018 r. (I termin zgłoszenia) lub do 15 marca 2019 r. (II termin zgłoszenia) wnieść opłatę konferencyjną na konto.

 

  • E-faktura pro forma zostanie wysłana do każdego uczestnika wraz z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia udziału w konferencji. 

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Newsletter

Wyszukiwarka