Każdy z uczestników ma możliwość zgłoszenia na potrzeby publikacji (4 ścieżki udziału w konferencji):

 1. Wyłącznie abstraktu, który zostanie opublikowany w książce abstraktowej konferencji - zgłoszenie abstraktu stanowi warunek udziału w konferencji z wystąpieniem.
 2. Artykułu na potrzeby publikacji w Conference Proceedings (publikacja w formie e-booka z numerem ISBN, ISSN, indeksowana w RePEc EconPapers, Google Schoolar, publikacja zostanie zgłoszona do CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES - Web of Science) - w tym celu należy przysłać krótką wersję artykułu nie przekraczającą 21 tys. znaków (ze spacjami). Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie z szczegółowymi wymogami dostępnymi w dziale "materiały do pobrania" --> Szablon z wymogami edytorskimi --> krótki artykuł --> Proceedings. Conference Proceedings zostaną opublikowane przed konferencją.
 3. Artykułu na potrzeby publikacji w pismach naukowych znajdujących się na liście czasopism punktowanych MNiSW (14, 12 i 11 punktów) - w tym celu należy przysłać długą wersję artykułu (21-35 tys. znaków (ze spacjami)). Artykuł powinien zostać przygotowany zgodnie z szczegółowymi wymogami dostępnymi w dziale "materiały do pobrania" --> Szablon z wymogami edytorskimi --> długi artykuł --> Pisma naukowe. Artykuły zostaną opublikowane po konferencji. W przypadku artykułów dłuższych niż 35 tyś. znaków ze spacjami publikacja wiąże się koniecznością pokrycia dodatkowych kosztów wydawniczych, które są proporcjonalne do przekroczonego limitu znaków.
 4. Jeden ten sam artykuł w dwóch wersjach: krótkiej (do 21 tys. znaków (ze spacjami)) na potrzeby publikacji w Conference Proceedings oraz długiej (21-35 tys. znaków (ze spacjami)) na potrzeby publikacji w pismach naukowych - w tym celu uczestnik zgłasza artykuł w obydwu formach.

Podstawowe różnice pomiędzy krótką wersją artykułu na potrzeby Conference Proceedings oraz długą wersją artykułu na potrzeby publikacji w pismach:

 • Tytuł - tytuł obydwu wersji artykułu nie powinien być taki sam,
 • Abstrakt - powinny występować różnice w abstrakcie,
 • Długość artykułu - krótka wersja do 21 tyś. znaków (ze spacjami), długa wersja od 21-35 tyś znaków (ze spacjami),
 • Zawartość artykułu - krótka wersja artykułu powinna przede wszystkim sygnalizować wyniki planowanego badania empirycznego, długa wersja artykułu stanowi pełną wersję artykułu naukowego obejmującego stosowny przegląd literatury przedmiotu oraz pełną prezentację badania,
 • Literatura - krótka wersja artykułu - maksymalna ilość pozycji w bibliografii 10. Długa wersja artykułu obejmuje pełen przegląd literatury.

W czasie konferencji uczestnicy otrzymają książki w formie materiałów konferencyjnych zawierającą wszystkie zgłoszone i zaakceptowane teksty spełniających kryteria edytorskie. Powyższe materiały konferencyjne będą zawierać abstrakty zgłoszonych na konferencję artykułów (książka abstraktowa z numerem ISBN). Pełne wersje artykułów (krótkie artykuły o długości nie przekraczającej 21 tys. znaków (ze spacjami)) zostaną opublikowane w publikacji Conference Proceedings w formie e-booka (publikacja z nadanym numerem ISBN oraz numerem DOI). Conference Proceedings będą indeksowane na platformie wydawniczej Economic Publishing Platform oraz w bazie RePEc (EconPapers) - Books and Chapters oraz Google Schoolar.

Conference Proceedings zostaną przekazane do CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES. Jeżeli otrzymają one akceptację zostaną uwzględnione w Web of Science database.


 • Długie wersje artykułu po konferencji, po przeprowadzeniu procesu recenzowania artykułów, będą opublikowane w jednym z następujących pism:

 • W planowanych po konferencji publikacjach zostaną zamieszczone artykuły, które będą spełniać wymogi edytorskie oraz uzyskają pozytywną recenzję. Kryterium klasyfikacji artykułu do publikacji w danym piśmie naukowym będą: recenzja artykułu, spójność tematyczna artykułu z profilem i tematyką pisma, język artykułu. Tematyka i profile powyższych pism są dostępne na ich stronach internetowych. Decyzja o skierowaniu artykułu do publikacji w danym piśmie jest podejmowana przez Radę Naukową konferencji. Przyjęcie artykułu na konferencję i jego uwzględnienie w książce konferencyjnej nie stanowi gwarancji publikacji artykułu w wyżej wymienionych pismach naukowych.

 • Procedura i opis procesu kwalifikacji artykułu do publikacji w piśmie naukowym:

  1. Każdy artykuł poddawany jest procedurze recenzji zewnętrznej zgodnie ze standardem podwójnej anonimowości. Autor artykułu otrzymuje dwie recenzje. Warunkiem publikacji artykułu jest otrzymanie dwóch pozytywnych recenzji.

  2. Na podstawie recenzji oraz spójności tematycznej artykułu z linią pism naukowych rada naukowa podejmuje decyzję o wstępnej kwalifikacji artykułu do publikacji w danym piśmie.

  3. Redakcja pisma podejmuje decyzję o wstępnej akceptacji artykułu do publikacji.

  4. Autor otrzymuje propozycję publikacji artykułu w danym piśmie. Autor w ciągu tygodnia od otrzymania propozycji publikacji powinien ją zaakceptować, lub ma możliwość rezygnacji z publikacji artykułu . W przypadku rezygnacji z publikacji w piśmie, dany artykuł zostaje wycofany z procesu wydawniczego, autor ma prawo do zgłoszenia artykułu do publikacji w dowolnym piśmie naukowym.

 • W przypadku pozytywnej recenzji oraz dobrej współpracy wydawniczej z autorami, autorzy tekstów zgłaszających się w pierwszym terminie (zobacz kalendarium) mają szanse na publikację artykułów przed konferencją w pismach: Equilibrium. Quarterly Journal of Economics and Economics Policy 2019 Vol. 14, Issue 1, 2019 Vol. 14, Issue 2 oraz Oeconomia Copernicana 2019 Vol. 10, Issue 1, 2019, Vol. 10, Issue 2. Jednak ze względu na proces recenzowania tekstów organizatorzy nie gwarantują wszystkim tekstom publikacji przed konferencją.

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Newsletter

Wyszukiwarka