Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych na konferencję

Procedura recenzowania artykułów zgłoszonych na konferencję jest zgodna z wymogami oraz rekomendacjami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Obejmuje ona:

1. Formalną ewaluację artykułu oraz wstępną merytoryczną ewaluację Rady Programowej konferencji.
2. Zewnętrzną recenzję – wszystkie artykuły są recenzowane przez dwóch niezależnych recenzentów, którzy są ekspertami w danej dziedzinie. Recenzenci nie są członkami Komitetu Organizacyjnego konferencji. Recenzent danego artykułu nie jest związany z ośrodkiem naukowym reprezentowanym przez autora danego artykułu. Procedura recenzowania jest realizowana zgodnie z wymogami podwójnej anonimowości (double-blind review).

 

Formlarz recenzji do pobrania

 

Członkowie Rady Recenzentów 

Anna Monika Albrychiewicz-Słocińska (Politechnika Częstochowska)
Adam A. Ambroziak (Szkoła Główna Handlowa)
Agata Balińska Szkoła Główna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Kamila Bielawska (Uniwersytet Gdański)
Anna Budzyńska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Elżbieta Bukalska (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Edyta Cegielska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Magdalena Cyrek (Uniwersytet Rzeszowski)
Hanna Czaja-Cieszyńska (Uniwersytet Szczeciński)
Agnieszka Czajkowska (Uniwersytet Łódzki)
Aleksandra Czarnecka (Politechnika Częstochowska)
Sławmir Czech (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Krzysztof Dmytrów (Uniwersytet Szczeciński)
Ireneusz Drabik (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Ryta Dziemianowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Piotr Dzikowski (Uniwersytet Zielonogórski)
Olaf Flak (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Mateusz Folwarski (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Iwona Foryś (Uniwersytet Szczeciński)
Grzegorz Głód (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Jerzy Grabowiecki (Uniwersytet w Białymstoku)
Tadeusz A. Grzeszczyk (Politechnika Warszawska)
Sebastian Jakubowski (Uniwersytet Wrocławski)
Paweł Jamróz (Uniwersytet w Białymstoku)
Maria Jastębska (Politechnika Gdańska)
Izabela Jonek-Kowalska (Politechnika Śląska)
Aneta Kaczyńska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Katarzyna Kamińska (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Aneta Kargol-Wasiluk (Uniwersytet w Białymstoku)
Magdalena Kąkol (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Arkadiusz Kijek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tomasz Kijek (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Krzysztof KIL (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Magdalena Knapińska (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Patrycja Kokot-Stępień (Politechnika Częstochowska)
Aleksandra Kordalska (Politechnika Gdańska)
Sylwester Kozak (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Patrycja Krawczyk (Politechnika Częstochowska)
Marta Kuc-Czarnecka (Politechnika Gdańska)
Joanna Kudełko (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Joanna Landmesser (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Ewa Lechman (Politechnika Gdańska)
Anna Lewandowska (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie)
Agnieszka Małkowska (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Łukasz Małys (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Paweł Marszałek (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Adam Marszk (Politechnika Gdańska)
Agnieszka Matuszewska-Pierzynka (Uniwersytet Łódzki)
Barbara Mazur (Politechnika Lubelska)
Anna Mercik (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Paweł Mikołajczak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Anna Murawska (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy)
Dagmara Nikulin (Politechnika Gdańska)
Robert Nowacki (Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie)
Agnieszka Parlińska (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Katarzyna Perez (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Dorota Perło (Uniwersytet w Białymstoku)
Agnieszka Piekutowska (Uniwersytet w Białymstoku)
Aleksandra Pieloch-Babiarz (Uniwersytet Łódzki)
Luiza Piersiala (Politechnika Częstochowska)
Łukasz Piętak (Polska Akademia Nauk)
Piotr Podsiadło (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Marzanna Poniatowicz (Uniwersytet w Białymstoku)
Elżbieta Robak (Politechnika Częstochowska)
Beata Sadowska (Uniwersytet Szczeciński)
Anna Sławik (Uniwersytet Jagielloński)
Halina Sobocka-Szczapa (Społeczna Akademia Nauk w Łodzi)
Anna Sołtys (Politechnika Świętokrzyska)
Tomasz Sosnowski (Uniwersytet Łódzki)
Jarzy Stadnicki (Politechnika Świętokrzyska)
Joanna Stawska (Uniwersytet Łódzki)
Katarzyna Szara (Uniwersytet Rzeszowski)
Iwona Szczepaniak (Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Państwowy Instytut Badawczy)
Renata Maria Śliwa (Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie)
Paweł Śliwiński (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Bogusław Ślusarczyk (Uniwersytet Rzeszowski)
Arkadiusz Świadek (Uniwersytet Zielonogórski)
Piotr Waląg (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Krzysztof Waliszewski (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Anna Wawryszuk-Misztal (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Anna Wildowicz-Giegiel (Uniwersytet w Białymstoku)
Jacek Wolak (Akademia Górniczo-Hutnicza)
Małgorzata Wosiek (Uniwersytet Rzeszowski)
Sonia Woźniak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Robert Zajkowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Bogusława Ziółkowska ( Politechnika Częstochowska)
Aleksandra Zygmunt (Politechnika Opolska)
Justyna Zygmunt (Politechnika Opolska)
Patrycja Żegleń (Uniwersytet Rzeszowski)

Conference Journals Indexed in:

wos

Social Sciences Citation Index

Current Contents Social And Behavioral Sciences | Essential Science Indicators

loga baz

Conference Proceedings

will be sent to the

CONFERENCE PROCEEDINGS CITATION INDEX - SOCIAL SCIENCE & HUMANITIES accessible in the Web of Science Core Collection database.

Wyszukiwarka